Marknader 2019

maud_lasse

23 maj Vårmarknad i Sundbyberg Stureg 17:00 – 22:00

12 juni Skärgårdsbåtens dag i Vaxholm 17:00 – 22:00

29 juni Rådmansödagen Gräddö Brygga 10:00 – 16:00

17 aug Skärgårdsmarknad i Vaxholm 10:00 – 16:00

1 sept Skälby marknad i Barkarby 10:00 – 16:00

15 sept Edsbacka marknad i Sollentuna 10:00 – 16:00

VÄLKOMNA
Maud o Lasse Danielsson
070 749 87 04
www.maudsmarknad.se